Giới thiệu

Hiểu thêm về Ukrainan thông qua Calgary Branch of the Ukrainian Canadian Congress.

Bạn đã từng nghe nói đến một tổ chức chuyên tuyên truyền về văn hóa và ngôn ngữ Ukrainian chưa? Tổ chức đó có tên là gì?

Việc tuyên truyền văn hóa cũng như ngôn ngữ quốc gia đến các nước bạn là một hình thức ngoại giao cực kỳ tuyệt vời, thể hiện tinh thần hữu nghị hợp tác mà Chính phủ Ukrainian đã thực hiện trong những năm gần đây. Bằng cách thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Calgary Branch of the Ukrainian Canadian Congress, chính phủ Ukrainian đã thể hiện được thiện chí của mình trong các mối quan hệ đối ngoại cũng như đối nội.

Kết quả hình ảnh cho văn hoá

Trong một quốc gia, chưa chắc tất thảy quốc dân đã am hiểu và thuộc lòng tất cả văn hóa của đất nước, việc tổ chức Calgary Branch of the Ukrainian Canadian Congress lan truyền văn hóa và ngôn ngữ nhằm giúp người dân trong nước hiểu thêm về đất nước mình, từ đó xây dựng tinh thần yêu nước trong mỗi người dân. Con người khi đã yêu mến điều gì cũng đều sẽ chiến đấu hết sức để bảo vệ nó, văn hóa quốc gia cũng vậy, khi đã hiểu và yêu mến văn hóa và những điều tốt đẹp của đất nước thì người dân sẽ an tâm phát triển kinh tế hơn, từ đó chính trị ổn định và giảm thiểu những xung đội nội bộ.

Đối với trào lưu đối ngoại, việc tuyên truyền văn hóa ngôn ngữ cũng thể hiện sự hữu nghị hợp tác của nước ngoài đối với Ukrainia. Khi các quốc gia muốn hợp tác hay đầu tư vào đất nước nào đó, trước tiên cần hiểu văn hóa và ngôn ngữ của họ để có thể hợp tác một cách hợp pháp trong mọi vấn đề như kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự,…Trong những năm gần đây, Calgary Branch of the Ukrainian Canadian Congress đã thực hiện rất tốt vai trò của mình, tổ chức này có công không nhỏ trong việc đóng góp xây dựng đất nước Ukrainia, là tấm gương để những đất nước khác phải học hỏi.